UTW Wieliczka. Woda lekarstwem jest.

Plakat Pera Terapie

Uniwersytet III Wieku w Wieliczce.