Strefy geopatyczne a zdrowie

Plakat Pera Terapie

Gienadij Małachow – Samoleczenie i uzdrawianie
Zaczynanie własnego uzdrawiania w miejscowości w której są zaburzenia geopatyczne bez ich rozeznania jest działaniem bezcelowym. Można sobie tylko zaszkodzić.

Co to są strefy geopatyczne?
Strumienie energii płynące z Kosmosu, łączą się z energią płynąca z planet i tworzą za pomocą interferencji, wybrzuszenia, które nakładają się na powierzchnię Ziemie w postaci siatki. Powierzchnia Ziemi, w zależności od rzeźby terenu, jakości zalegających minerałów, obecności żył wodnych i uskoków pod powierzchnią, w sposób szczególny koncentruje się i rozdziela otrzymaną z Kosmosu energię. W rezultacie tego procesu nad powierzchnią Ziemi tworzą się szczególne strefy energetyczne, które mogą wpływać na zdrowie człowieka dodatnio, ujemnie lub obojętnie. Strefy o negatywnym oddziaływaniu energetycznym na człowieka nazywają się „strefami geopatycznymi.
Niektóre strefy mają taką energię że pękają w nich konstrukcje budowlane. Strefy o dodatniej energii nazywane są „dobrymi miejscami” zwykle tam się buduje świątynie i kościoły