Pięć zasad zdrowia.

Plakat Pera Terapie

Zasada pierwsza.
Zwiększenie liczby młodych komórek.
Organizm składa się z komórek i tkanek łącznych. Komórki wciąż się dzielą, rodzą się nowe i stopniowo starzeją.

Zasada druga.
Przekształcanie zanieczyszczeń w sole.
Gromadzimy wiele soli m.in. w nerkach, pęcherzu moczowym, pęcherzu żółciowym, w tkance łącznej, w kościach.

Zasada trzecia.
Wydalanie soli.

Zasada czwarta.
Walka z bakteriami chorobotwórczymi.

Zasada piąta.
Regeneracja osłabionych narządów.