Puls Wieliczki - O pięciu smakach w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Plakat Pera Terapie

Jesteśmy w naturalny sposób wyposażeni w mechanizmy, dzięki którym możemy przywrócić równowagę naszemu organizmowi. Odpowiedź jest jedna: zmieniając nawyki żywieniowe i wyrównując niedobory w organizmie.
Jesteśmy mocno posadowieni w tradycji żywieniowej. Korzystanie z niej jest wielkim dobrem, które dotyczy nas wszystkich. Czerpanie z przeszłości daje olbrzymie możliwości by kuchnia domowa była nasza „apteką” pełną zrównoważonego pokarmu, którego wykonanie, powinno być przepełnione pozytywną energią.
Jednym z kierunków alternatywnego używania pokarmu jako środka leczniczego i energetycznego jest teoria żywienia oparta na Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, sięgająca po trzecie tysiąclecie p.n.e. - to teoria Pięciu Przemian (Pięciu Smaków), której zasady pięknie wpisują się w naszą Polską kuchnię, bogatą w produkty z naszej ziemi i wielowiekową kulturę kulinarną której łączność z Tradycyjną Medycyną Chińską datuje się już od pocz. XVI w. kiedy to Gdańsk staje się centrum naukowym wiedzy o medycynie i farmacji Wschodu.

Teoria Pięciu Przemian wskazuje na dążenie do zachowania harmonii w organizmie poprzez spożywanie produktów zgodnie z porami roku i warunkami klimatycznymi. Elementy tej teorii to: woda, drzewo, ogień, ziemia, metal. Pięć pór roku to: zima, wiosna, lato, późne lato, jesień. Do każdego elementu tej teorii przypisanych jest 5 narządów pełnych i 5 narządów pustych oraz odpowiednie produkty żywnościowe. Produkty żywnościowe mają właściwości lecznicze i podzielone są również na pięć smaków: słone, kwaśne lub cierpkie, gorzkie, słodkie, ostre. Produkty żywnościowe podzielone są na pięć grup są ze względu na swoje właściwości energetyczne: gorąca, ciepła, neutralne lub umiarkowane, ochładzające lub chłodne, zimna.

Umiejętność stosowanie produktów w różnych zestawieniach, łączenia ich w harmoniczną, prozdrowotną całość zapewnia stały dopływ energii i składników potrzebnych do zdrowego funkcjonowania naszego organizmu.

Najważniejszym elementem jest konieczność zachowania reguły wyznaczonej przez obieg karmiący czyli używanie produktów w kuchni w zgodnie z ich przypisaniem do danego obiegu. Zachowanie kolejności w łączeniu produktów żywnościowych umożliwia nam świadome oddziaływanie na nasz organizm zgodnie z porami roku, np. zaczynając od produktu z przemiany ziemi kolejnym ma być produkt z przemiany metalu, następny z przemiany wody, kolejny z przemiany drzewa, z przemiany ognia i z przemiany ziemi itd.

Te 5 elementów obiegu karmiącego umożliwia każdemu przygotowanie wspaniałego zrównoważonego posiłku. Pokarm w zależności od smaku oddziałuje na poszczególne narządy i wzmacnia je, np. produkt w przemianie ziemi jest słodki, oddziałuje na śledzionę i może mieć jedną z pięciu właściwości energetycznych np. jest ochładzający ale jest też pobudzający i odżywczy, łagodzi ból i skurcze.

Wiele składników używanych w kuchni jest produktami tonizującymi, które wspaniałe oddziałują na pobudzenie krążenia krwi i energii, przedłużają życie, młodość, wzmacniają siły fizyczne i psychiczne, tonizują energię qi, krew, yang i yin.

Zdrowe odżywianie to odpowiedni dobór składników pożywienia czyli terapia żywnościowa, której prekursorem był chiński lekarz Sun Simiao (z czasów dynastii Tang), który uważał, że odpowiednie odżywianie poprzez dostosowanie się do pór roku, klimatu i stosowanie urozmaiconej diety zapobiega możliwym dolegliwościom.

Zdzisław Kapera - naturoterapeuta