Suplementy


?el - balsam z ?ywokostem i siedmiopalecznikiem Miara: 85 ml

?el - balsam z ?ywokostem i siedmiopalecznikiem

W balsamie po??czono si?y dwch naturalnych sk?adnikw, posiadaj?cych silne przeciwreumatyczne, przeciwblowe i przeciwzapalne dzia?anie. Siedmiopalecznik ma dzia?anie przeciwblowe i przeciwzapalne. ?ywokost stymuluje regeneracj? uszkodzonej tkanki, zmniejsza obrz?k i skurcz mi??ni. W czasie stosowania ?ywokostu obserwuje si? szybsze zrastanie si? z?amanych ko?ci i odbudow? uszkodzonej okostnej.

1 2 3