Informoterapia

Informoterapia Pera Terapie

Informoterapia to praktyczne zastosowanie wpływów informacyjnych do leczenia schorzeń, to leczenie informacją. Jest to dział medycyny, który bada wpływ informacji na fizjologiczne, biochemiczne, biofizyczne i patologiczne procesy w organizmie człowieka i zwierząt, procesy trafiania, kodowania, przechowywania, rozkodowywania i wykorzystywania informacji, opracowuje metody leczniczego i profilaktycznego zastosowania informacji, inaczej diagnostyka elektroakupunkturowa Voll´a i badania reakcji komórek na różne sygnały informacyjne nazywamy informodiagnostyką. Informoterapia wykorzystuje energię zgromadzoną w postaci ATP (wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii) i fosfokreatyny, stanowiącej najważniejsze źródło energii i innych substancji wysokoenergetycznych znajdujących się w organizmie człowieka.

Odebrana przez organizm informacja wywołuje proces wytwarzania w organizmie wewnętrznych środków leczniczych. Pozwala to na wykorzystanie minimalnych ilości substancji lub energii, dawki środka leczniczego mierzy się w jednostkach informacyjnych – bitach. W ostatnich latach pojawiają się publikacje poświęcone komunikacji międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej. Badania te wraz z badaniami genetyków, poświęcone analizie mechanizmów przekazu informacji dziedzicznej, legły u podstaw bioinformatyki.

Od kilku tysięcy lat stosuje się metody akupunktury, które należą do metod informoterapii. Akupunktura nie leczy substancją. Ilość energii wprowadzanej wraz z igłą jest minimalna. Przy określaniu pojęcia chi nie używamy słowa energia, bo chi to substancja i energia jednocześnie, czyli można porównać ją do informacji nie do energii. Informacja może być przekazywana jedynie przy pomocy przekaźnika, którym może być substancja lub energia. Wystąpienie skutków ubocznych jest znikome, gdyż dawka stosowanej substancji lub energii w leczeniu informoterapeutycznym jest sto razy mniejsza od dawki substancji lub energii wykorzystywanej w farmakoterapii lub fizjoterapii. REPRINTER jest przeznaczony do energetycznego oraz informacyjnego przenoszenia (ponownego zapisu) właściwości preparatów na różne nośniki takie jak:

 
w celu ich dalszego wykorzystania.

Pojęcie energetycznego i informacyjnego przenoszenia właściwości różnych preparatów oznacza proces ich kopiowania (ponownego zapisania) na różne nośniki inercyjne za pomocą specjalnych urządzeń technicznych.

źródło: ensoel.pl