AM Scan

AM Scan Pera Terapie

Diagnostyka skaningowa wykorzystuje zasadę segmentarnej budowy organizmu. Każdy segment dysponuje osobnymi zakończeniami nerwowymi – czuciowymi i ruchowymi, rozmieszczonymi na kształt dysku, kolejno w górnej części tułowia, w kończynach – wzdłuż nich i w głowie – równolegle do płatów płuc.

Segmenty skóry powiązane są z narządami wewnętrznymi i nerwami przez wegetatywny układ nerwowy, co stało się podstawą ich porównania. Nazywamy je strefami Zacharina-Heada. To ograniczone obszary skóry - strefy, w których podczas chorób organów wewnętrznych pojawia się odzwierciedlenie bólu, zmieniają się parametry przewodnictwa skóry, a także zmiany wrażliwości w postaci nadwrażliwości na temperaturę i ból. Podstawą anatomiczno – fizjologiczną powstania takich stref jest segmentarna budowa aparatu rdzenia kręgowego posiadającego stałą anatomiczną łączność z określonymi obszarami skóry oraz narządami wewnętrznymi.

Analityczny system AM Scan pozwala ustalić stopień zmian patologicznych w narządzie lub w układzie w stosunku procentowym. Może wydzielić najmniej i najbardziej porażony układ, ustalić charakter regulacji wegetatywnej, stan centralnego układu nerwowego, ustalić współczynnik rozchwiania równowagi kwasowo-zasadowej oraz tło alergiczne. Wykonanie wizualizacji segmentów kręgosłupa ukazuje związki pomiędzy narządami i rdzeniem kręgowym, ułatwia diagnostykę patologii narządów wewnętrznych i kręgosłupa np. zapalenie prostaty spowodowane chlamydią, ureaplazmą, odmiedniczkowe zapalenie nerek wywołane paciorkowcem, czy paciorkowcowe zapalenie migdałków lub zatok w dyskach szyjnych kręgosłupa. Wizualizacja stanu czynnościowego organizmu – aura albo pole energoinformacyjne rozbite na poszczególne segmenty stosownie do projekcji narządu lub układu ze wskazaniem na stopień porażenia narządu w stosunku procentowym. Nawigator żywieniowy pozwala na automatyczny dobór indywidualnej diety zgodnej z uzyskanymi rezultatami.

źródło: ensoel.pl